Hệ thống Elearning của công ty Agitech được xây dựng nhằm mục đích quản lý các thông tin về giảng dạy và học tập cho các trường học, trung tâm, ví dụ như các thông tin về học viên, giáo viên, bài giảng, khóa học, lớp, môn học, hoạt động ngoại khóa, ... và cung cấp các thông tin này tới học viên hay những người quan tâm tiếp cận các thông tin này một cách nhanh chóng, thuận tiện và ít tốn kém thông qua mạng Internet.

Khóa học Arduino cơ bản IOT
0 Votes | 23 Visits | Your vote [?]